szukaj
Pliki do pobrania

Stanowiska

pdf
Stanowisko ws. pracy cudzoziemców w Polsce
15-12-2017
385 kB
pdf
15.11.2017 Stanowisko ZPP ws. projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
15-11-2017
525 kB
pdf
8.11.2017 Stanowisko ZPP ws. interpretacji podatkowych dotyczących wliczania w koszty uzyskania przychodów wydatków na mieszkanie
08-11-2017
524 kB
pdf
17.10.2017 Stanowisko ZPP ws. projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym
17-10-2017
320 kB
pdf
16.10.2017 Stanowisko ZPP ws. projektu ustawy o ochronie danych osobowych z 12 września 2017 roku
17-10-2017
378 kB
pdf
9.10.2017 Stanowisko ZPP ws. projektu ustawy o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa
17-10-2017
336 kB
pdf
4.10.2017 Stanowisko ZPP do projektu rozporządzenia w sprawie poszanowania życia prywatnego oraz ochrony danych osobowych w łączności elektronicznej (ePrivacy)
17-10-2017
537 kB
pdf
2.10.2017 Stanowisko ZPP ws. projektu nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych
17-10-2017
342 kB
pdf
4.09.2017 Stanowisko ZPP ws. projektu programu dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce
04-09-2017
1 MB
pdf
3.08.2017 Stanowisko ZPP ws. projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo Telekomunikacyjne oraz o zmianie niektórych innych ustaw z 13 czerwca 2017 roku
03-08-2017
674 kB
pdf
25.07.2017 Stanowisko ZPP ws. projektu ustawy o zmianie ustaw o podatkach dochodowych
25-07-2017
294 kB
pdf
12.07.2017 Stanowisko ZPP ws. projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym z dnia 14 czerwca 2017 roku
12-07-2017
392 kB
pdf
06.07.2017 Stanowisko ZPP ws. podwyższenia jednokrotnej amortyzacji dla przedsiębiorców
07-07-2017
516 kB
pdf
29.06.2017 Stanowisko ZPP ws. projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym z dnia 14 czerwca 2017 roku
29-06-2017
532 kB
pdf
26.06.2017 Polski rynek aptek po reformie jedne z najbardziej restrykcyjnych regulacji w Europie
26-06-2017
471 kB
pdf
7.06.2017 Memorandum ZPP ws. sprzedaży przez rolników żywności pochodzącej z ich gospodarstw i banderol na wyrobach winiarskich
07-06-2017
431 kB
pdf
10.05.2017.Stanowisko ZPP ws. projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin z 27 kwietnia 2017 roku
11-05-2017
2 MB
pdf
5.05.2017 Stanowisko ZPP ws. projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 20 marca 2017 roku
11-05-2017
1 MB
pdf
19.04.2017 Stanowisko ZPP dot. ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody
19-04-2017
263 kB
pdf
04.04.2017 Apel do parlamentarzystów o odrzucenie poselskiego projektu nowelizacji ustawy Prawo Farmaceutyczne
04-04-2017
4 MB
pdf
03.04.2017 Memorandum ZPP w sprawie zniesienia barier rozwoju branży winiarskiej w Polsce
03-04-2017
332 kB
pdf
10.03.2017 List otwarty Prezesa ZPP do Prof. Witolda Modzelewskiego
10-03-2017
420 kB
pdf
09.03.2017 Stanowisko ZPP i ZPA PharmaNET ws. poselskiego projektu nowelizacji ustawy o zmianie ustawy prawo farmaceutyczne
09-03-2017
341 kB
pdf
08.03.2017 Stanowisko ZPP ws. poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody
08-03-2017
423 kB
pdf
02.03.2017 Stanowisko ZPP ws. powołania Rzecznika Przedsiębiorców
02-03-2017
259 kB
pdf
30.01.2017 Stanowisko ZPP ws. ulgi inwestycyjnej dla przedsiębiorców
30-01-2017
437 kB
pdf
25.01.2017 Założenia reformy sądownictwa gospodarczego, cywilnego i administracyjnego
25-01-2017
462 kB
pdf
25.01.2017 List władz ZPP do Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry
25-01-2017
529 kB
pdf
24.01.2017 Stanowisko ZPP ws. planowanego podniesienia zasiłku dla bezrobotnych
24-01-2017
262 kB
pdf
24.01.2017 Stanowisko ZPP ws. finansowania dostawców szpitali publicznych
24-01-2017
273 kB
pdf
23.01.2017 Broszura WEI Imigracja ukraińska w Polsce. Atut czy problem
23-01-2017
810 kB
pdf
20.01.2017 Stanowisko ZPP dot. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie ws. kryteriów klasyfikacji produktów leczniczych (...)
20-01-2017
267 kB
pdf
01.06.2016 Ocena Skutków Regulacji do projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne
20-12-2016
11 MB
pdf
15.12.2016 Stanowisko ZPP ws. projektu ustawy o zmianie ustawy kodeks karny oraz niektórych innych ustaw z dn. 7 grudnia 2016 roku
15-12-2016
365 kB
pdf
Opinia prawna w przedmiocie podatku przychodowego od osób prawnych
08-12-2016
533 kB
pdf
Stanowisko ZPP ws. projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych i ich elektronizacją
07-12-2016
144 kB
pdf
List prezesa ZPP do prezesa UOKiK Marka Niechciała
07-12-2016
309 kB
pdf
02.11.2016 Stanowisko ZPP ws. projektu ustawy prawo przedsiębiorców
02-11-2016
350 kB
pdf
16.11.2016 Ocena skutków regulacji
16-11-2016
1001 kB
pdf
16.11.2016 Stanowisko ZPP ws. skutków oceny ustawy o zmianie ustawy prawo farmaceutyczne, będącego efektem prac Parlamentarnego Zespołu ds. regulacji rynku farmaceutycznego
16-11-2016
402 kB
pdf
09.11.2016 Stanowisko ZPP ws. przyjęcia przed Radę Ministrów pierwszego pakietu ułatwień dla firm
09-11-2016
333 kB
pdf
26.10.2016 Stanowisko ZPP dot. projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych
27-10-2016
327 kB
pdf
26.10.2016 Stanowisko ZPP: Podatek jednolity
26-10-2016
457 kB
pdf
25.10.2016_Stanowisko ZPP ws. projektu ustawy o zmianie ustawy prawo farmaceutyczne, będącego efektem prac Parlamentarnego Zespołu ds. regulacji rynku farmaceutycznego
25-10-2016
217 kB
pdf
13.09.2016_Stanowisko ZPP ws. doniesień o planowanym kształcie nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług
13-09-2016
265 kB
pdf
16.06.2016 Stanowisko ZPP ws. projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty
22-07-2016
944 kB
pdf
31.05.2016 Stanowisko ZPP ws. projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
31-05-2016
270 kB
pdf
30.05.2016 Stanowisko ZPP dotyczące projektu ustawy o biegłych rewidentach
30-05-2016
4 MB
pdf
23.05.2016 Stanowisko ZPP ws. działań podejmowanych przez Naczelną Izbę Aptekarską
23-05-2016
424 kB
pdf
19.05.2016 Stanowisko ws. trwających prac nad implementacją Dyrektywy
19-05-2016
1 MB
pdf
04.04.2016 Stanowisko ZPP dot. sprzedaży ziemi rolnej
04-04-2016
283 kB
pdf
30.03.2016 Stanowisko ZPP dot. projektu ustawy o usługach płatniczych
30-03-2016
272 kB
pdf
18.03.2016 Stanowisko ZPP dot. klauzuli obejścia prawa
18-03-2016
408 kB
pdf
17.03.2016 Stanowisko ZPP dot. limitowania płatności gotówkowych
17-03-2016
290 kB
pdf
03.03.2016 Stanowisko ZPP dot. regulowania problematyki zamówień typu in-house (...)
03-03-2016
294 kB
pdf
18.02.2016 Stanowisko ZPP dot. projektu ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych
18-02-2016
292 kB
pdf
17.02.2016 Stanowisko ZPP ws. planu Morawieckiego
17-02-2016
422 kB
pdf
15.02.2016 Stanowisko ZPP ws. handlu wielkopowierzchniowego
15-02-2016
405 kB
pdf
05.02.2016 Stanowisko ZPP ws. wpływu implementacji dyrektywy tytoniowej na polską branżę papierosów elektronicznych
05-02-2016
397 kB
pdf
25.01.2016 Stanowisko ZPP ws. minimalnego wynagrodzenia za pracę
25-01-2016
404 kB
pdf
19.01.2016 Stanowisko ZPP ws. prezydenckiego projektu ustawy frankowej
19-01-2016
307 kB
pdf
18.01.2016 Stanowisko ZPP ws. 500+
18-01-2016
289 kB
pdf
07.01.2016 Stanowisko ZPP dotyczące dokumentacji konkursowej PARP
07-01-2016
248 kB
pdf
21.12.2015 Stanowisko ws. podatku od handlu
05-01-2016
316 kB
pdf
24.11.2015 Stanowisko ZPP wobec programu PiS na 100 dni
24-11-2015
512 kB
pdf
26.10.2015 Stanowisko ZPP dot. rozporządzenia MF (...) ws. współczynnika wypłacalności SKOK
26-10-2015
1 MB
pdf
08.09.2015 Stanowisko ws. maksymalnych stawek opłat interchange
08-09-2015
1 MB
pdf
01.09.2015 Stanowisko ZPP dot. projektu Białej Księgi - ustawy o usługach turystycznych
01-09-2015
3 MB
pdf
03.08.2015 Stanowisko ZPP dot. projektu ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu (...)
03-08-2015
3 MB
pdf
28.07.2015 Stanowisko ZPP dot. założeń projektu ustawy - Prawo działalności gospodarczej
28-07-2015
505 kB
pdf
09.07.2015 Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstw ściganych z urzędu
09-07-2015
425 kB
pdf
29.06.2015 Stanowisko ZPP dot. projektu nowelizacji ustawy o usługach płatniczych
29-06-2015
257 kB
pdf
26.06.2015 Stanowisko ZPP dot. projektu ustawy kodeks budowlany z dnia 25 maja 2015 roku
26-06-2015
440 kB
pdf
25.06.2015 Stanowisko ZPP dot. projektu ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa
26-06-2015
485 kB
pdf
22.06.2015 Opinia Prawna ws. projektowanych przepisów ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym
22-06-2015
12 MB
pdf
12.05.2015 Stanowisko ZPP dot. projektów ustaw - Prawo zamówień publicznych oraz (...)
12-05-2015
3 MB
pdf
12.05.2015 Stanowisko ZPP dot. projektu ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (...)
12-05-2015
399 kB
pdf
18.03.2015 Stanowisko ZPP dot. prezydenckiego projektu nowelizacji Ustawy Ordynacja Podatkowa
18-03-2015
437 kB
pdf
17.03.2015 Stanowisko ZPP dot. projektu Ustawy (...) o transporcie drogowym (...)
17-03-2015
6 MB
pdf
06.03.2015 Stanowisko ZPP dot. projektu ustawy o wspieraniu polubownych metod rozwiązywania sporów
06-03-2015
490 kB
pdf
02.02.2015 Stanowisko ZPP dot. projektu ustawy o zmianie ustawy o NBP (...)
02-02-2015
4 MB
pdf
30.01.2015 Wniosek do Ministerstwa Finansów o udzielenie informacji publicznej
30-01-2015
2 MB
pdf
26.01.2015 Stanowisko ZPP dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy o usługach turystycznych
28-01-2015
4 MB
pdf
19.01.2015 Stanowisko ZPP w sprawie wykorzystywania służb specjalnych w walce konkurencyjnej
19-01-2015
309 kB
pdf
15.01.2015 Podsumowanie działań ZPP_2014
15-01-2015
458 kB
pdf
12.01.2015 Stanowisko ZPP dotyczące projektu zmian ustawy o komornikach sądowych i egzekucji
14-01-2015
368 kB
pdf
01.12.2014 Stanowisko ws. nowej koncepcji zasad finansowania mediów publicznych
01-12-2014
2 MB
pdf
03.02.2014 Podsumowanie działań ZPP_2013
03-02-2014
478 kB
pdf
21.10.2013 Ocena procesu konsultacji społecznych.
21-10-2013
429 kB
pdf
10.10.2013 Oświadczenie komisji podatkowej zpp
10-10-2013
255 kB
pdf
30.08.2013 Stanowisko ZPP ws. zwalczania szarej strefy wyrobów tytoniowych
04-09-2013
377 kB
pdf
13.08.2013 Regulamin_Grupa Zakupowa ZPP
13-08-2013
250 kB
pdf
05.08.2013 Oświadczenie ws. emerytur
05-08-2013
219 kB
pdf
24.07.2013 Oświadczenie ZPP ws. projektu rozporządzenia PE i KE nt. opłat interchange
24-07-2013
529 kB
pdf
08.07.2013 Stanowisko ZPP dot. odpowiedzi UOKIK na II turę pytań KE ws. ustawy umorzeniowej
10-07-2013
107 kB
pdf
03.07.2013 Stanowisko ZPP ws. ustawy Prawo zamówień publicznych
09-07-2013
184 kB
pdf
19.06.2013 Stanowisko ZPP dot. stanu realizacji Ustawy z dnia 09.11.2012r.
03-07-2013
274 kB
pdf
04.06.2013 Stanowisko ZPP do projektu ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad...
03-07-2013
256 kB
pdf
17.05.2013 Stanowisko ZPP ws. zmiany ustawy o zamówieniach publicznych
03-07-2013
318 kB
pdf
13.05.2013 Stanowisko ZPP ws. solidarnej odpowiedzialności VAT
03-07-2013
169 kB
pdf
25.03.2013 Stanowisko ZPP ws. regulacji, że kradzież przedmiotów do 1000 zł stanie się wykroczeniem
03-07-2013
253 kB
pdf
06.12.2012 Oświadczenie ZPP w sprawie tzw. Ustawy Gowina
20-05-2013
54 kB
pdf
29.10 2012 Oświadczenie ZPP w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych
03-07-2013
257 kB
pdf
08.03.2012 Stanowisko ZPP wobec planów podniesienia wieku emerytalnego
20-05-2013
67 kB
pdf
06.10.2011 Kwestionariusz MISIA - podsumowanie
20-05-2013
70 kB
pdf
21.09.2011 Kwestionariusz MISIA
20-05-2013
50 kB
pdf
29.06.2011 Oświadczenie w sprawie zmiany interpretacji przepisów przez ZUS
20-05-2013
64 kB
pdf
19.06.2011 I Kongres Organizacji MSP - dokumenty
20-05-2013
1 MB
pdf
17.06.2011 Apel do polityków
20-05-2013
42 kB
pdf
17.06.2011 Apel do przedsiębiorców
20-05-2013
39 kB
pdf
17.06.2011 Rząd nie radzi sobie z systemem podatkowym
20-05-2013
60 kB
pdf
17.06.2011 Wybrane zmiany w polskim prawie dotyczącym przedsiębiorców
20-05-2013
93 kB
pdf
18.04.2011 Główne bariery rozwoju przedsiębiorczości
20-05-2013
194 kB
pdf
27.01.2011 Stanowisko w sprawie OFE
20-05-2013
45 kB
pdf
14.01.2011 List otwarty ws. płacy minimalnej
20-05-2013
58 kB
pdf
09.12.2010 Lista zmian dobrej woli
20-05-2013
335 kB
Zobacz więcej

Raporty

pdf
14.12.2017 Raport ZPP Raport Płacowy. Polska i Świat
14-12-2017
726 kB
pdf
16.11.2017 Współpraca Małego i Dużego Biznesu. Uwarunkowania i dobre praktyki
16-11-2017
2 MB
pdf
16.11.2017 Raport Agenda Polska Strategia: Strategia konkurencji prawno-instytucjonalnej Polski
16-11-2017
778 kB
pdf
25.10.2017 Raport ZPP o przestrzeganiu praw przedsiębiorców w Polsce
25-10-2017
1 MB
pdf
18.10.2017 Raport WEI Ukraińska imigracja do Polski. Analiza zjawiska w kontekście sytuacji na rynku pracy
18-10-2017
393 kB
pdf
06.09.2017 Raport ZPP Wpływ otoczenia instytucjonalno-prawnego biznesu na jakość państwa. Polska rajem dla MSP
06-09-2017
898 kB
pdf
13.07.2017 Raport ZPP Finansowanie biznesu w Polsce
13-07-2017
748 kB
pdf
5.07.2017 Raport ZPP: Akcyza jako największe wyzwanie na rynku papierosów elektronicznych
05-07-2017
1 MB
pdf
21.06.2017 Raport ZPP: VAT - kluczowy problem polskiego systemu podatkowego
21-06-2017
1 MB
pdf
08.06.2017 Raport ZPP Reforma systemu rejestracji firm w Polsce
08-06-2017
1 MB
pdf
19.04.2017 Raport ZPP Płaca Plus Podatki Minus. Ustawa Dzierżawskiego
19-04-2017
1 MB
pdf
14.03.2017 Raport ZPP: Warunki prowadzenia firm w Polsce 2017
14-03-2017
1 MB
pdf
15.02.2017 Index of Economic Freedom 2017
15-02-2017
715 kB
pdf
17.01.2017 Raport ZPP Bankowa samowola i bezradne państwo. Jak upadają polskie firmy - przypadek Atlantica
17-01-2017
863 kB
pdf
12.01.2017 Raport ZPP Biała Księga pn. „Wpływ nowych propozycji Ministerstwa Sprawiedliwości na rynek pożyczek konsumenckich (...)
12-01-2017
961 kB
pdf
Jak państwo nie radzi sobie z monopolami naturalnymi - raport ZPP
06-12-2016
1 MB
pdf
22.11.2016 Raport ZPP Jak zapobiec polskiej katastrofie demograficznej? Trzy filary polskiej polityki wobec problemu.
22-11-2016
1 MB
pdf
18.11.2016 Raport ZPP: Polska drużyna. Kapitał społeczny w Polsce i dla Polski.
21-11-2016
3 MB
pdf
17.11.2016 Raport ZPP Źródła nieuczciwej konkurencji wobec polskich przedsiębiorców
17-11-2016
3 MB
pdf
08.11.2016 Raport ZPP Nieuczciwe praktyki ministerstwa finansów w stosunku do przedsiębiorców
08-11-2016
1 MB
pdf
26.10.2016 Raport ZPP Ustawa Dzierżawskiego. Nowy Ład Podatkowy
26-10-2016
982 kB
pdf
04.10.2016 Raport ZPP Biała Księga. Relacje przedsiębiorców z organami państwa
04-10-2016
1 MB
pdf
14.09.2016 Raport ZPP Ustawa krajobrazowa a prawa nabyte. Wpływ nowego prawa na sytuację na rynku reklamy zewnętrznej
14-09-2016
974 kB
pdf
08.09.2016 Raport ZPP Skutki rosyjskiego embarga na polskie produkty
08-09-2016
282 kB
pdf
15.06.2016 Raport ZPP Kongres Organizacji MSP
22-07-2016
2 MB
pdf
19.05.2016 Efektywne szkolnictwo zawodowe jako kluczowy element nowoczesnej gospodarki
19-05-2016
963 kB
pdf
12.04.2016 Raport Szara strefa to nieuczciwa konkurencja
12-04-2016
1 MB
pdf
12.04.2016 Szara strefa - prezentacja
12-04-2016
732 kB
pdf
22.03.2016 Warunki prowadzenia firm w Polsce 2016
22-03-2016
1 MB
pdf
01.02.2016 Index of Economic Freedom 2016
01-02-2016
711 kB
pdf
28.01.2016 Raport ZPP: Imigranci z Ukrainy ratunkiem dla polskiej demografii
28-01-2016
870 kB
pdf
12.01.2016 Podatek od handlu detalicznego w Polsce. Możliwe warianty i ich skutki
12-01-2016
2 MB
pdf
21.12.2015 Opracowanie: Kto i jakie płaci podatki w Polsce
21-12-2015
458 kB
pdf
11.12.2015 Bilans Otwarcia 2016 dla nowego Rządu
11-12-2015
3 MB
pdf
23.11.2015 Raport: Powszechna Obrona Terytorialna
23-11-2015
2 MB
pdf
09.11.2015 Raport: Służbowe karty płatnicze
09-11-2015
876 kB
pdf
14.10.2015 Raport Polski dług publiczny
14-10-2015
1 MB
pdf
09.10.2015 Raport ZPP: Cyfryzacja telewizji naziemnej w Polsce
09-10-2015
1 MB
pdf
05.10.2015 Raport ZPP_Nowy Ład Podatkowy
05-10-2015
982 kB
pdf
03.09.2015 Raport: Przetarg na śmigłowce dla polskiej armii. Zmarnowana szansa na modernizację?
03-09-2015
1 MB
pdf
25.06.2015 Raport ZPP: Walka o polski rynek pożyczkowy (...)
25-06-2015
2 MB
pdf
13.04.2015 Raport o Karuzelach VAT
13-04-2015
661 kB
pdf
17.03.2015 Raport: Skutki rosyjskiego embarga na polskie produkty
25-03-2015
930 kB
pdf
11.03.2015 Raport o warunkach prowadzenia firm w Polsce
11-03-2015
2 MB
pdf
19.01.2015 Publikacja: Elastyczny rynek pracy
19-01-2015
2 MB
pdf
10.12.2014 Raport: Mechanizmy karuzelowe VAT
10-12-2014
842 kB
pdf
09.12.2014 Pieniądz gotówkowy i bezgotówkowy, a rozwój polskiej gospodarki
09-12-2014
1 MB
pdf
04.12.2014 Raport Płacowy. Polska i Świat
04-12-2014
1 MB
pdf
04.11.2014 Raport_Jesteście gorsi od mafii
04-11-2014
634 kB
pdf
29.10.2014 Straty budżetu państwa z powodu błędów MF
29-10-2014
1 MB
pdf
16.10.2014 Prawno-podatkowe regulacje dotyczące działalności małych i średnich przedsiębiorstw
16-10-2014
871 kB
pdf
14.10.2014 Analiza ZPP: Powody i skutki wadliwego systemu podatkowego
14-10-2014
369 kB
pdf
10.09.2014 Pozapłacowe koszty pracy w Polsce na tle innych krajów europejskich
10-09-2014
188 kB
pdf
03.09.2014 Klauzula Obejścia Prawa Podatkowego
03-09-2014
714 kB
pdf
06.05.2014 Raport: Rząd nacjonalizuje rynek podręczników
06-05-2014
303 kB
pdf
17.04.2014 Raport: Regulacje unijne dot. żywności
17-04-2014
227 kB
pdf
02.04.2014 Raport: Fiskalny obłęd. (...)
02-04-2014
524 kB
pdf
02.04.2014 Broszura: Krzywa Laffera. (...)
02-04-2014
379 kB
pdf
27.03.2014 Raport z badania: Pracowity jak przedsiębiorca
27-03-2014
254 kB
pdf
10.03.2014 Raport z badania: Zdrowy jak przedsiębiorca
10-03-2014
329 kB
pdf
06.03.2014 Raport z badania: Opinie nt. płatności kartą
07-03-2014
951 kB
pdf
04.02.2014 Raport o warunkach prowadzenia firm w Polsce 2014
04-02-2014
1 MB
pdf
14.11.2013 Raport o sytuacji ZUS
14-11-2013
741 kB
pdf
09.10.2013 Postrzeganie przedsiębiorców i związkowców na tle innych grup społecznych
10-10-2013
2 MB
pdf
26.09.2013 Raport Płacowy. Polska i Świat
11-10-2013
1 MB
pdf
16.09.2013 Uwarunkowania prawne oraz polityka podatkowa państwa wobec wyrobów tytoniowych
24-09-2013
2 MB
pdf
20.06.2013 Rząd usiłuje przejąć rynek wydawniczy_raport ZPP
20-06-2013
456 kB
pdf
29.01.2013 Warunki prowadzenia firm w Polsce 2013
20-05-2013
2 MB
pdf
21.11.2012 Ograniczenia praw konstytucyjnych w publicznej służbie zdrowia
20-05-2013
235 kB
pdf
06.11.2012 Raport płacowy Polska i Świat
20-05-2013
452 kB
pdf
11.10.2012 Projekt nowego Kodeksu Pracy opracowanego przez ZPP
20-05-2013
88 kB
pdf
26.01.2012 Warunki prowadzenia firm w Polsce 2012
20-05-2013
1 MB
pdf
12.11.2010 Projekt podatkowy Centrum im. Adama Smitha
20-05-2013
539 kB
pdf
27.10.2010 Warunki działania firm w Polsce, Europie i na świecie
20-05-2013
1023 kB
Zobacz więcej

ZPP w UE

nie dodano jeszcze żadnych plików

Badania

pdf
25.07.2017 Badanie: Bariery prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce
25-07-2017
509 kB
pdf
28.06.2017 Busometr ZPP. Prognoza na II półrocze 2017
28-06-2017
1 MB
pdf
17.05.2017 Przedsiębiorcy o podatkach - badanie prof. D. Maison
17-05-2017
851 kB
pdf
06.04.2017 Polacy na temat imigrantów. Raport z badania ilościowego przeprowadzonego dla ZPP
06-04-2017
863 kB
pdf
23.03.2017 Badanie Czego Polacy nie wiedzą o podatkach
23-03-2017
894 kB
pdf
30.01.2017 Badanie Uczestnictwo małych i średnich firm w zrzeszeniach i organizacjach
20-03-2017
524 kB
pdf
19.01.2017 Busometr ZPP. Prognoza na I półrocze 2017
26-01-2017
848 kB
pdf
20.09.2016 Busometr ZPP. Prognoza na II półrocze 2016
20-09-2016
933 kB
pdf
07.04.2016 Płatności gotówkowe w polskich firmach
07-04-2016
536 kB
pdf
09.03.2016 (Nie)świadomość prawna Polaków 2016
09-03-2016
2 MB
pdf
28.01.2016 Postawy Polaków względem przyjmowania imigrantów
28-01-2016
673 kB
pdf
21.01.2016 Bariery prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce
21-01-2016
572 kB
pdf
19.01.2016 7-12/2015 Busometr. Prognoza na I półrocze 2016
19-01-2016
2 MB
pdf
30.07.2015 1-6/2015 Busometr
30-07-2015
1 MB
pdf
15.04.2015 Bariery i możliwości współpracy między szkołami zawodowymi, a firmami
15-04-2015
2 MB
pdf
2014 IVQ Busometr
22-01-2015
2 MB
pdf
06.10.2014 Badanie: Skutki naliczania podatków 5 lat wstecz bez zmiany prawa
06-10-2014
754 kB
pdf
25.09.2014 Grupy obrony cywilnej przy firmach
25-09-2014
755 kB
pdf
23.07.2014 Badanie dot. cen, opłat i prowizji bankowych
24-07-2014
424 kB
pdf
2014 IIIQ Busometr
23-09-2014
2 MB
pdf
2014 IIQ Busometr
03-07-2014
2 MB
pdf
03.06.2014 Badanie: Kto tu jest klasą robotniczą?
03-06-2014
901 kB
pdf
2014 Busometr. Poparcie partii politycznych
19-05-2014
478 kB
pdf
2014 IQ Busometr
12-03-2014
2 MB
pdf
2013 IVQ Busometr
18-11-2013
2 MB
pdf
2013 IIIQ Busometr ZPP
10-09-2013
2 MB
pdf
2013 Badanie dla Rzeczpospolitej
03-09-2013
328 kB
pdf
2013 Badanie dla Dziennika Gazety Prawnej
03-09-2013
322 kB
pdf
2013 Badanie dla mikroporady.pl
03-09-2013
323 kB
pdf
2013 Badanie dla Grupy Zakupowej ZPP
03-09-2013
294 kB
pdf
2013 IQ Busometr MSP
15-05-2013
1 MB
pdf
2012 Q Barometr ZPP
15-05-2013
430 kB
pdf
2012 Q Barometr ZPP Final
15-05-2013
430 kB
pdf
2012 IVQ Busometr MSP
15-05-2013
299 kB
pdf
2012 IQ Barometr ZPP 2
15-05-2013
349 kB
pdf
2012 IQ Barometr ZPP
15-05-2013
349 kB
pdf
2011 IVQ Barometr ZPP Final
15-05-2013
250 kB
pdf
2011 IVQ Barometr ZPP
15-05-2013
110 kB
pdf
2011 IQ Busibus ZPP
15-05-2013
288 kB
pdf
2011 IIQ Barometr ZPP
15-05-2013
137 kB
pdf
2011 IIIQ Barometr ZPP
15-05-2013
164 kB
Zobacz więcej

Katalog praw przedsiębiorców

pdf
20.07.2017 Katalog Praw Przedsiębiorców_7. zeszyt_Instytucja rozszerzonej konfiskaty majątku
20-07-2017
6 MB
pdf
16.05.2016 Katalog Praw Przedsiębiorców_6. zeszyt_Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe
16-05-2016
254 kB
pdf
13.07.2015 Katalog Praw Przedsiębiorców_5. zeszyt_Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
13-07-2015
157 kB
pdf
08.12.2014 Katalog Praw Przedsiębiorców_4. zeszyt_Organy kontroli podatkowej
08-12-2014
259 kB
pdf
07.10.2014 Katalog Praw Przedsiębiorców_3. zeszyt_Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
07-10-2014
180 kB
pdf
13.08.2014 Katalog Praw Przedsiębiorców_2. zeszyt_Organy kontroli podatkowej
13-08-2014
296 kB
pdf
03.07.2014 Katalog Praw Przedsiębiorców_1.zeszyt_Inspekcja Ochrony Środowiska
08-07-2014
157 kB
Zobacz więcej

Sprawozdania

pdf
04.01.2016 Sprawozdanie z działalności 2015
04-01-2016
933 kB
pdf
22.06.2016 Statut ZPP
22-06-2016
3 MB
pdf
Sprawozdanie Zarządu z działalności ZPP za 2014 rok
18-03-2015
3 MB
pdf
03.01.2013 Sprawozdanie z działalności 2012
03-01-2013
133 kB
pdf
05.03.2012 Sprawozdanie z działalności 2011
05-03-2012
71 kB
Zobacz więcej
Facebook