szukaj

Rejestracja

Zostań Członkiem ZPP!

Zostań członkiem Związku Przedsiębiorców i Pracodawców! Oferujemy szereg konkretnych korzyści związanych z codziennym funkcjonowaniem firmy i wspólne działania na rzecz poprawy warunków funkcjonowania firm w Polsce.

Wypełnij deklarację członkowską:


Wysokość składki członkowskiej jest uzależniona od wielkości firmy: mikrofirmy (do 9 zatrudnionych) - 62,50 zł miesięcznie; małe firmy (zatrudniające od 10 do 50 pracowników) - 125 zł miesięcznie; średnie firmy (zatrudniające od 51 do 250 pracowników) - 2
*Nie dotyczy firm zatrudniających powyżej 250 osób i/lub mających powyżej 50 mln Euro obrotu i/lub będących oddziałem międzynarodowej korporacji.
Składka płatna jest jednorazowo, za rok z góry (w całości lub w części można wliczyć ją w koszty uzyskania przychodu - do 0,15% kwoty wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim roku podatkowym).


- - - - - -
dotyczy firm sektora MSP. Definicje mikroprzedsiębiorstwa, małego i średniego przedsiębiorstwa zawarte są w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. (tekst jedn. z 2013 Dz. U. z 2013 r. , poz. 672) o swobodzie działalności gospodarczej.

ZPP

Zostań członkiem ZPP.


Dołącz do nas!

Podając swój adres e-mail wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji od Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

Facebook